Facebook

Kontakt

telefon: 737 342 356
e-mail: orlosuplatal@seznam.cz

ARMY CAMP Pohořany 2018 

Termín: 5. 8. – 12. 8. 2018

Děti si vyzkouší jak by to asi mohlo vypadat na vojenském výcvikovém táboře nováčků. Většina vojensky laděných dětských táborů je určena pro děti starší, ale náš tábor bude přizpůsoben chlapcům a dívkám ve věku 8 až 15 let. Jednotlivá družstva povedou skuteční armádní instruktoři, kteří mají mnohaletou zkušenost s výcvikem nováčků.
Oblečení dětí není potřeba nijak zásadně řešit. Samozřejmě budou vítány maskáče všeho druhu, ale jde spíše o to, aby děti měly oblečení, kterému nebude vadit (zažraná) špína, popřípadě roztržení. Činnost na táboře bude rozdělena do sedmi výcvikových dnů, ve kterých děti nahlédnou do tajů vojenských dovedností.
Co všechno se děti budou moci naučit a vyzkoušet :
– v průběhu výcviku se naučí jak správně a bezpečně rozdělávat oheň, orientaci v terénu pomocí přírodních ukazatelů, turistických značek a čtením z mapy.
– střelbu ze vzduchových zbraní, střelbu z kuší a bude jim předvedena ukázka ostré střelby zbraní na střelnici na Jívové.
– seznámí se s horolezeckým materiálem, naučí se vázat uzly a získají zkušenosti se základy lezení a bezpečného pohybu v malých výškách.
– stavění vlastních bunkrů a pozorovacích stanovišť v lese, které se naučí společně se zásadami maskování.
– výcvik v poskytování první pomoci, ošetření drobných zranění a cvičně si vyzkouší komunikaci se složkami IZS, přivolání pomoci a navigování záchranářů na správné místo.

V plánu je i exkurze u některého z bojových útvarů v regionu, kde budou mít možnost prohlídky bojové techniky. Celý tento týden bude probíhat v duchu týmové spolupráce, která bude rozvíjet individuální schopnosti každého dítěte jako je smysl pro spravedlnost, zdravá soutěživost a dodržování pravidel.
Instruktoři budou u dětí také rozvíjet smysl pro pořádek, dochvilnost a svědomité plnění zadaných úkolů. Veškeré aktivity budou prokládány soutěžemi s přihlédnutím na fyzickou zdatnost a úroveň znalostí dětí.
Na konec Army Campu při závěrečné hře děti využijí vše co se naučily a podle dosažených výsledků jak z této hry, tak i za činnost během celého týdne jim bude slavnostně předána vojenská hodnost.

Základní cena jednotlivých turnusů 2800,- Kč / sourozenecká sleva 100,- Kč

Jak dítě přihlásit?

Dle přání Vám bude přihláška zaslána poštou nebo e-mailem

INFO: UBYTOVÁNI DĚTÍ V PEVNÉ BUDOVĚ.